Микола Білінський "Вінницький замок", історичний нарис, 1926 р. - Сторінка 12.

Для літнього захисту як самого Замку так і Вінниці з усіма її околицями селяни всіх сіл, як Замкових так і зем’янських підлягали військовій повинності кожен повинен був держати коні і на випадок ворожого наїзду мав виходити проти нього під проводом старости або якого іншого урядовця. І Вінницькі міщани повинні були відбувати цю повинність, як про це зазначено в люстрації 1616 р. Року 1640 за короля Володи-слава IV Вінниця одержала привілей на магдебурське право, що віддавало населенню міста де порядкування значну частину адміністраційних справ і майже цілком судові справи. Виникає тут питання, чи настали після магдебурського права які-небудь зміни у виконанні тих обов’язків, які людність мала що-до Замку і зокрема у військовій повинності. На це можна дати цілком негативну відповідь. З привілеїв короля Сіґізмунда III на запровадження магдебурського права в цілій низці міст: у Чигирині, Сальниці, Копайгороді, Уланові, Лисянці, Горохові та інших виходить, що навпаки уряд наданням маґдебурського права містам мав на думці зміц­нити бойові засоби в цих містах, як найліпше налагодити будування Замків у них і утримання їх. От що говорилось у привілеї, виданім Лисянці: „Ми позволили на грунті нашім україннім названім Лисянка місто осадит” людьми добрими і чесними. А щоб збільшити їх оборону і безпеку, доконечні в українній стороні, що лежить у сусідстві з непри-ятелями хреста святого і на самій дорозі їх, і щоби піднести їх значіння, ми надаємо їм. маґдебурське право . . . за те вони мають ставити палі­саду і окружати себе стінами і баштами. . а кожний із міщан має право заосмотритися рушницею доброю, двома фунтами пороху і копою куль; кожний же, що не заосмотриться або не схоче мати у себе висше-означених предметів необхідних для постійної оборони города, буде під­падати карі, назначеній замковим нашим урядом”. В привілею виданім місту Горохову сказано: „Для ліпшого порядку в городі Горохові, а іменно для охорони й укріплення його . . . ми надаємо сьому городу маґде-бурське право . .всі загалом міщане будуть обовязані навоколо города вал в порядку висипати, високо його двигнути і дернем покрити, потім палісаду і башти укріпити; також огністрільне оруже—більшого й малого калібра, порох, кулі й все иньше, для оборони доконечне на свої сили й кошти, відповідно до наших вказівок—здобути; також греблю коло города направляти й одержувати. по давному звичаю”.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →