Микола Білінський "Вінницький замок", історичний нарис, 1926 р.

Поділля під зверхністю Литовських князів. Заснування Вінницького замка на горі на Старому Місті; його будова та вигляд за актами ревізій 1545 та 1552 р. Татари нападають на замок і знищують його
1580 р.
Певні відомості про Вінницький Замок датовано лише початком 16. століття; до того ж часу, починаючи від доби Коріятовичів, у літо­писах зустрічаються лише коротенькі звістки, та й то тільки про його руйнування. Через брак оцих певних відомостів про первісну історію Вінницького Замка утворилися ріжноманітні погляди його дослідників. Пшездзєцький гадає, що Коріятовичі збудували 2 замки: один на острові р. Бога, другий на горі близько річки :)?
Цю думку цілком поділяє і Ґульдман; він каже: „Винница во вре­мена Кориатовичей бьгла укреплена двумя замками, один из которых находился на острове р. Буга, другой на месте нынешнєго Старого Города “. Укріплення ці було зруйновано при захопленні міста Витовтом.
Марчинський також гадає, що у Вінниці існувало одночасно два замки: один на острові, другий за Богом, на Старому Місті, але він не вважає Коріятовичів за фундаторів цих замків.
Автор брошури „Винницкие Муры” Омикрон, посилаючись на ано­німних дослідників, пише, що Вінницький замок перш за все був збудо­ваний на острові, і що на плянах Вінниці кінця 18. ст. були зазначені на острові вали.
Грушевський у своїй праці „Южнорусские господарские замки в половине XVI в.” між іншим пише: „неблагоприятные условия заставляли подчас переносить замки, что не требовало больших издержек при тог-дашнем способе постройки: так переносится Замок Винницкий, а Остер-ский даже несколько раз.”.
Але Грушевський при цьому не зазначає, звідки Замок був пере­несений, куди саме й коли це діялося.
Сіцінський гадає, що в половині 16. ст. новий Замок був на Бузькому острові.

Щоб стати в цьому питанні на правдивий шлях, ми повинні звер­нути увагу на ту систему, якої Коріятовичі додержувалися будуючи свої замки. Їхнім принципом було будувати замки на горяних місцях та поблизу води. Так збудовано замки в Кам’янці, Смотричі, Скалі, Брац-лаві. Чому ж Коріятовичам було ухилятися від цієї системи у Вінниці й будувати замок в долині, на острові, коли самий характер місцевости представляв відповідне правилам стратегії місце: гори на Старому Місті та близькість до води.

Сторінка 1.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →