Ранньотрипільські поселення Вінниця-2

Ще одне ранньотрипiльське селище знаходилося на території теперішніх приватних садиб №№ 60–70 по ліву руку вул. Кармалюка (Вінниця-2). Як і у попередньому випадку, антропогенний чинник видозмінив місцеву топографію і суттєво пошкодив культурний шар пам’ятки. Вірогідно, поселення розташовувалося на невеликому мисоподібному підвищенні (5-10 м над сучасним рівнем води) лівого берега Південного Бугу, праворуч гирла річки Вiннички.
Серед підйомного матеріалу трапилися фрагменти широкогорлих горщиків, виготовлених із погано просіяної глини, піску, жорстви та товченої черепашки. Вінця посудин злегка відігнуті назовні, стінки конічні, деякі денця були увігнуті всередину. Кераміка мала темно-сірий і світло-коричневий колір. Випал посередній. Поверхня посудин прикрашалася заглибленнями у вигляді стрічок із вузьких борозенок і округлих ямок посередині, ланцюжками дрібного зубчастого штампу, спіралеподібними закрутами, облямованими округлими ямками, серіями ламаних прокреслень на плічках. Подекуди візерункові заглиблення заповнювалися бiлою пастою. Трапилися черепки з широкими, але неглибокими канелюрами, оконтуреними зубчастим штампом (Рис. 4, 5 – 8). З цього поселення походять також кістки тварин без слідів утилітарного використання. Виробів з кременю та інших категорій знахідок не виявлено.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →