Неолітичними племена

Стабілізація географічних умов у атлантичний період голоцену і настання кліматичного оптимуму (6000 — 2500 рр. до н. е.) сприяли освоєнню первісним населенням зручних південнобузьких ландшафтів і переходу до землеробсько-збиральницьких занять. Заселення регіону неолітичними племенами відбулося, найвірогідніше, з Подністров’я та з Нижнього Надбужжя. Це були носії Буго-Дністровської археологічної культури, чиї поселення виявлені та частково досліджені вище і нижче за течією Південного Бугу щодо Вінниціi. Окремі джерела містять інформацію про те, що й на території міста знайдено неолітичні матеріали VI — V тис. до н. е., однак про які конкретно об’єкти міської чи приміської зони йдеться і де вони розташовані (як і місцезнаходження самих матеріалів), встановити досі не вдалося.
Помітне зростання кількості археологічних пам’яток довкола Вінниці припадає на добу енеоліту (ІV — III тис. до н. е.). У цей час Середнє Побужжя інтенсивно обживається ранньоземлеробським трипільським населенням. Низку поселень трипільської культури виявлено і обстежено на території міста.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →