Давньоруські поселення та укріплення

Як свідчать археологічні дані, практика використання збудованих у попередні часи земляних укріплень продовжилася й у ранньоруський період (Х – XI ст.). Давньоруські матеріали виявлено на території Сабарівського городища та на городищі скіфського часу поблизу Прибузького. Приблизно у цей же час виникає невелике земляне укріплення на теперішньому острові Кемпі (Фестивальному), від якого не збереглося й сліду. Можливо, це укріплення існувало ще декілька століть, що дозволило дослідникам давньої історії міста говорити про два перших Вінницьких замки – на острові та на староміському пагорбіi. Поселення X – XI ст. розташовувалося неподалік від педучилища (ближче до лісу)ii. Городище та поселення давньоруського часу відмічені неподалік Стрижавки, у П’ятничанському лісі

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →