Відмінено дію Литовського Статуту та Маґдебурзького права в цивільній юриспруденції

У 1840 р. на Правобережній Україні відмінено дію Литовського Статуту та Маґдебурзького права в цивільній юриспруденції. Натомість запроваджено загальноімперські порядки. Вінницький магістрат остаточно перетворено на становий судовий орган для купців, міщан і громадян. У зв’язку з підсудністю йому громадян, обиралося по два бурґомістри – один з числа купців і міщан-християн, інший – з числа громадян.
З середини 1830-х рр. перестають бути членами міської громади старовіри. Справа в тому, що 1833 р. вийшов царський указ з приводу наступного проведення у 1834 р. чергового (восьмого) ревізійного перепису населення. В указі містився пункт, у якому зазначалося, що міщани та інші вільні люди можуть записуватися в тих громадах, де вони забажають. Щось спонукало старовірів сіл Жуківців, Людавки і Курників, які належали до вінницької міщанської громади й частково мешкали у Вінниці, записатися в міщани м. Хотина Бессарабської губернії. Всього їх було 208 сімей (бл. 800 осіб обох статей). Переселитися ж вони не змогли, не зумівши спродати своє нерухоме майно. Так і залишилися мешкати у своїх селах, іменуючись хотинськими міщанами, що породжувало абсурдну ситуацію, бо формально місцева поліція не мала права втручатися у їхні справи, а хотинська не могла – бо була дуже далеко.
Міський магістрат проіснував до 1861 р., тобто до початку широкомасштабних реформ у імперії, в т. ч. і судової, яка скасувала станові суди, а запровадила замість них суди загальної юрисдикції, а також вивела нотаріат із функцій судових установ. Останні наявні протоколи Вінницького магістрату датовані серпнем 1861 р. Їх підписали бургомістри А. І. Татарик і Й. І. Домбровський.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →