Гімназія

В гімназії запроваджено 6 класів наук і відповідно 6 старших учителів для їх викладання: 1-й і 2-й класи – латинська і польська граматика, початкові правила арифметики, географії і моралі; 3-й клас – словесність і латинська мова; 4-й клас – мораль; 5-й клас – математика; 6-й клас – фізика. Також 4 молодші учителі – малювання, російської мови, французької мови, німецької мови. Перші два класи становили повітове училище, а наступних чотири – власне гімназію.1
Директор Подільської гімназії одночасно був керівником усіх навчальних закладів губернії, зокрема йому підпорядковувалися чотири повітових училища – Кам’янецьке, Меджибізьке, Брацлавське (в Немирові) та Могилівське (в Барі при уніатському василіянському монастирі). По відкритті гімназії у ній працювали старші учителі: математичних наук – Ян Міладовський, доктор філософії, родом з Литви; фізичних наук (історія, географія, зоологія, ботаніка, фізика та ін.) – Павло Білецький, магістр філософії, родом з Волині; моральних і політичних наук – Олександр Ратинський, магістр права, родом з Підляшшя; вимови і польської поезії – Ян-Ґвальберт Стичинський, кандидат філософії, родом з Литви.
Впродовж 1815 – 1821 рр. в гімназії навчалось від 440 до 605 учнів. Розкладка за віросповіданнями на 1821 р. така: католиків – 565, православних – 31, уніатів – 7, протестантів – 2. При гімназії відкрито конвікт на 24 учні, нездатних платити за навчання, але здібних до науки.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →