Особливий нагляд за польскими мешканцями

За польськими мешканцями краю тривав особливий нагляд, про що свідчать спеціальні донесення подільських губернаторів. Звичайно, перш за все особлива увага надавалася громадсько активній частині населення: дворянству, службовцям, військовим, а також релігійним громадам. Спеціальні функції виконували відповідні органи нагляду – поліція та жандармерія. Для того, щоб контролювати внутрішнє життя польської громади, органи царської жандармерії використовували „філерів”. 28 лютого 1914 р. жандармський ротмістр Кузуб дістав інформацію про громадську діяльність польської інтелігенції міста Вінниці.i Її передав таємний агент, що ховався під псевдонімом “Турист”. Вона містила у собі зріз життя освіче­ної, найбільш активної частини польського населення міста. Згід­но з переписом населення Російської імперії 1897 р. у м. Вінниці про­живало 30563 особи.ii Серед них 2173 визнали польську мову рідною (7,1 % населення міста). Загальна кількість осіб поль­ської національності мала бути дещо більша, адже ті, що називали першою мовою російську, не потрапили до цього числа. В свою чергу, серед осіб польської національності (за мовою) у Вінниці налічувалося 844 (38,8 %) дворян, чиновників та членів їхніх сімей, а також 96 осіб (4,4 %), підданих інших держав. За словами таємного агента, місцем для постійних легальних зустрічей поляків, що належали до „кращого товариства” м. Вінниці, був „Польський клуб”. Крім звичних для подібного закладу розваг (як гра на більярді чи в карти), в клубі відбувалися заходи, що носили чисто національний характер. У 1910 р. в клубі святкувалося 600-річчя Грюнвальдської битви, читалися лекції, присвячені королю Ягелло-Владиславу. Влітку 1913 р. клуб святкував ювілей Петра Скарги. Його біографію, за доносом філера, виголосила дружина присяжного повіреного Станевич. У грудні того ж року в клубі відбулася лекція, присвячена 100-річчю з дня смерті князя Юзефа Понятовського. Її читала дружина лікаря земської лікарні Горчицька. Вона ж, за доносом „Туриста”, — активна учасниця підготовки заходів, присвячених 50-літтю польського повстання 1863 р. Однак через страх викликати нові репресії ювілей цей було вирішено не відзначати.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →