Микола Білінський "Вінницький замок", історичний нарис, 1926 р. - Сторінка 7.

Інвентар зазначає цікаву деталь, що інші речі передані, каштелянові Галицькому на той час, коли 3амок Вінницький був цілком знищений від пожежі також погоріли “Inshe rzeczy panu Halickiemu vedlug inwentarza oddane na
czas, gdy Zamek Winnicki przez ogien wniwecz obrocony jest, pogorzaly”.
Отже попередній Зачок був знищений до щенту, і Калиновський в дійсності будував Замок “do nova rаdісе”.
Порівнюючи за гальний вигляд цього острівного Замку з тим, що був на горі, на Старому Місті, ми бачимо, що в новому Замку в кон-струкції першорядне значіння дано могилі, валам, себ-то земляним укріпленням; нема тут ні подвійних деревляних стін, з деревляним покрит­тям, ні веж, ні городень, яких у старому Замку було тридцять, зведено до мінімума частини Замку з деревляного матеріялу. Ця еволюція в конструюванню Замку виникла з потреби краще забезпечувати Замки від пожеж, що знищували попередні Замки.
Островом, де був збудований Замок, треба визнати острів межи теперішніми залізними мостами, що з’єднують центральну часину Вінниці з Замостям.
Острівний Замок не підлягав такому руйнуванню з боку Татар, як попередній, і міг простояти більше як двісті років до кінця 18 століття. Річ з тому, що за часів початку 17 ст. змінилися загальні умови в українських землях,—на сцену виступила козаччина. Козаки стали дійсною охороною українських земель від нападів Татар, так би сказати живою огорожею. Добре знаючи, якими шляхами Татари йшли для грабіжу, козаки робили засідки, нападали, відбивали награбоване Тата­рами, звільняли бранців і нищили самих .Татар. Мало того, козаки робили напади на самі кочовиська татарські: хани кримські часто скар­жаться польському урядові на козацькі напади. Один хан каже через своє посольство: „Приходять козаки черкаські, канівські стають на Дніпрі під нашими улусами й чинять шкоди нашим людям. Я до Вас багато посилав за тих козаків, аби їх приборкати”. Друге свідоцтво від 1541 р.: „кото-рые люди царя перекопского зь быдлом своим кочують у поли тыхь людей иго многихь частокроть козаки наши бьють и статки ихь отбирають”. Козаки нападають і на Замки: в 1545 році вони на чайках спустилися Дніпром, вночі взяли Замок Очаків, декого вбили й забрали, що можна було, коней та иншої добичи. В якому напрямку провадили свою діяль­ність Хмельницький староста Лянскоронський, каневський староста Даш-кевич, князь Дмитро Вишневецький (Байда).

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →