Микола Білінський "Вінницький замок", історичний нарис, 1926 р. - Сторінка 4.

Староміський замок

Мал. 2— Гаданий вигляд Вінницького Замка зі Старого Міста.

Із цього опису видно, що у Вінницькому „замку нічогісінько не було збудовано з каменю або цегли—всюди було тільки одно дерево. Цим пояснюється таке часте руйнування замка, що він його зазнавав під впливом стихій—атмосферної води і вітрів: стіни його скоро згни­вають і вимагають безупинного ремонту, про що свідчать люстрації 1345 та 1552 р. Ось що пише ревізор в описі з 1545 р.: „немам чого хвалити, весь опал * сгнил и обмазанье все опадало. Ктому…. і вель ми мал і деревом тонким роблен і еще не в замок стены, праве бы од­ны на все диры, і не вем инде так просто замок роблен бьіл яко тот здешній: не только людем в час пригоди од невольного неприятеля негде заперетися и оборони одколь вчиныты, але и быдла страшно заперети”. Але нова ревізія замка 1552 року, як показує опис, цих усіх хиб не знайшла, значить було переведено гарний ремонт …Отаке будування замка з одного лише дерева пояснює той факт, що з Він­ницького замку до наших часів не залишилося нічогісінько. Взагалі в Південно-Західній Україні замки були: деревляні: з 10 описаних підчас ревізії 1552 року тільки два замки Луцький та Кременецький мали ка­мінні стіни. За описом Гваніні саме місто Вінниця вкупі з замком було оточене валом. Збільшення населення й поширення площі селищ вимагали самостійного захисту незалежно й окремо від замка. Те саме було й у Житомірі, де за люстрацією 1622 року, крім замка і місто само було “ostrogem i walem w okolo otochone”.
Боплян теж саме пише і за Київ. Для охорони замка було 2 Гармати (за описом „дело спыжаное”) завдовшки дві по 11 п’ядів, а третя 10; ядра їхні були з гусяче яйце: крім того було 20 гаківниць та 39 аркебузів—для тих і других було за­готовлено по кількасот куль. На бланкуваннях, себ-то на дахах стін, на логотові лежало „ку обооокі” досить колів, каміння і коловин (?). Ці засоби оборони цілком нагадують часи передісторичні.
В описі 1552 р. нічого не зауважено про гарнізон, який повинен був захищати замок. Але Грушевсокий стверджує, що у Вінницькому замку був часами гарнізон, так звані драби і крім того невеличкі загони старостинських служебників, хоч не визначає кількости ні перших ні других. Згідно з описом було 2 гармаші, 4 сторожі; обов’яз­ком сторожів було вдень вартувати коло воріт, дрова і воду носити, а вночі ходити на вежах і бланкуваннях та кликати, себ-то голосом по­давати умовні сигнали. Таких сторожів так і звали кликунами: “што ся дотычет сторожів і клыкунів іно повынен староста наймывати за пенензі” . Такі кликуни зазначені в описах ріжних замків і сама повин­ність їхня називалася „клыковщына” Коло острогу були сторожі числом два.

Сторінка 4.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →