Загальна картина розвитку міста

З другої половини ХІХ ст. в історії Вінниці та всієї України починається доба, позначена бурхливим розвитком капіталістичного підприємництва, індустріалізацією та урбанізацією. Передусім принципово змінюється соціальна структура суспільства та його територіально-поселенський розподіл.
Напередодні реформи 1861 року Вінниця займала площу приблизно 880 десятин і простягалася зі сходу на захід на 1,5 версти, а з півдня на північ, включаючи і Старе місто, — на 2 версти. Зовні місто мало убогий вигляд, вулиці були криві, вузькі, не мали твердого покриття, зовсім не освітлю­валися, були забруднені сміттям, яке викидали просто на вулицю. Впадало у вічі скупчення заїжджих дворів. Жителі користувалися брудною водою з Бугу. Криниць було мало, належали вони місцевим багатіям. Антисанітарні умови призводили до частих епідемічних захворювань.
гадані полiтичнi та соцiально-економiчнi подiї 60-х – 70-х рр. ХIХ ст. постали якісно новими факторами мiстоутворення, формування мiського середовища. Цi та iншi чинники призвели до позитивних зрушень в економiцi та, як наслiдок, полiпшення ситуацiї у сферi будiвництва та архiтектури мiста. 1880 року в мiстi будується чавуноливарний завод «Молот», 1881 – засновується мiський банкi. В 1875 — 1880 рр. за проектами молодшого архiтектора Подiльського губернiяльного вiддiлення К.О. Введенського у Вiнницi було зведено мурований гостиний двiр, дерев’яний мiст з греблями, шосе до залiзницi – планувальну основу сучасного проспекту Коцюбинського

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →