Учительська семінарія

У системі педагогічних навчальних закладів найбільш поширеними були учительські семінарії. Вони утримувалися на кошти казначейства і субсидії від земств. У 1914 р. в Україні діяло 26 учительських семінарій.
На Поділлі першу учительську семінарію відкрито 1907 р. в с. Потоках Вінницького повіту. У жовтні 1909 р. її перевели до Вінниці. Тимчасово семінарію разом з училищем розташували в передмісті в орендованих приміщеннях, через рік вона отримала три одноповерхових будинки з великою садибою, яка простягалася від вулиць К. Острозького до Апраксінської. Найбільший будинок — 200 кв. метрів — займала семінарія, а в інших були зразкове училище і квартири викладачів. На цьому місці нині стоїть новий корпус педагогічного університету.
Семінарію очолював статський радник В. М. Осташков — випускник Київського університету Святого Володимира. Він викладав педагогіку. Почесним її попечителем став повітовий предводитель дворянства граф Д. Ф. Гейден.
У 1910 р. в семінарії навчалося 115 чоловік, більшість з них була забезпечена державними і земськими стипендіями. В навчальному плані семінаристів за кількістю годин, відведених на вивчення, на другому місці після російської мови стояли такі предмети, як ручна праця і сільське господарство. Для практичних занять з цих предметів семінарія мала фруктовий сад, ділянки під польові і городні культури, майстерні. З неабиякою увагою ставилися тут до розвитку в майбутніх педагогів здібностей, необхідних для викладання в школах співів, музики, гімнастики.
Для старшокурсників семінарія щороку організовувала екскурсії по місцях визначних історичних подій. Кошти надавав граф Гейден. Так, у 1910 р. студенти їздили в міста Рівне, Вільно, Петербург; у 1911 — 1912 роках здійснили подорож по місцях подій Вітчизняної війни 1812 р. Після таких подорожей вони складали звіти, в яких мало проявитися їхнє вміння передавати спостереження, враження.
Вінницька семінарія займала перше місце за кількістю вихованців серед інших учительських семінарій Київського навчального округу. Так, у 1912 р. в ній навчалося 156 учнів.
В учительських семінаріях, як і в інститутах, основний контингент учнів складали селянські діти, які мали можливість безкоштовно здобути педагогічну освіту, а вчителюючи, користувалися деякими пільгами.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →