Стиль модернізму в архітектурі міста

Стилiстично Г. Г. Артинов дотримувався або рацiонального модерну, з його символiстичною трактовкою, або модернiзованої класики. Для храмiв застосовувався неоросiйський стиль, для споруд римо-католицьких та iудейських – стилiзацiї пiд готику або мавританський стиль.
У Вiнницi працювали також колеги мiського архiтектора. Наприклад, iнженери К. I. Тюхтiн, М. I. Подоба, архiтектор М. А. Ваксман проектували в рiчищi рацiонального модерну; єпархiальним архiтектором з початку столiття працював статський радник арх. С. В. Нюхалов. Тогочасну столичну моду Вiдня, Петербурга та Києва репрезентують роботи київських фахiвцiв – вiнницькi особняки модерну пластично-символiстичного спрямування. Яскравими прикладами цього напряму є особняк лiкаря Вiлiнського (нинi бiзнес-клуб по вул. Грушевського) та особняк капiтана Четкова по вул. Пушкiна (1910, вiрогiдний автор – В. П. Листовничий, нинi адмiнбудiвля управлiння мiстобудування i архiтектури).
Пiсля подiй першої росiйської революцiї та посилення нацiонального руху стає популярною українська тематика. Засоби українського модерну – “галицького” або “народного стилю” простежуються в деяких роботах Г. Г. Артинова, зокрема, в архiтектурi особняка подружжя Камiнських на Замостi (не зберiгся)i. Помiтним витвором був особняк-клiнiка лiкаря М. А. Стаховського, запроектований пiонером українського модерного стилю В. Г. Кричевським (1914; тепер будiвля полiклiнiки МВС по вул. Верещагiна, спотворена перебудовами ХХ ст.)ii.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →