Реформа початковї освіти

Відбулися позитивні зміни і в галузі початкової освіти: існуючі типи початкових шкіл, які передбачав статут 1828 р., а саме: повітові і сільські школи міністерства освіти, училища міністерства державних маєтностей, церковно-парафіяльні та єпархіальні школи, зберігалися і оголошува­лися загальнодоступними. Вони об’єднувалися однією назвою — початкові народні училища і мали працювати за єдиною програмою. Жінки здобували дозвіл на вчителювання в народних училищах. Отже, створювалася єдина система початкової освіти з курсом на поступове запровадження на місцях загального початкового навчання.
1 серпня 1908 р. Вінницька дума прийняла рішення “відкривати щороку по одній двокомплектній школі” (училище з двома вчителями на 100 учнів).
У квітні 1915 р. вінницький голова повідомляв подільського губернатора, що згідно з планом у місті було відкрито 11 училищ, зокрема в районах: Дубовецькій Слободі, Липках (Замостя), Садках, Старому місті, Малих Хуторах, при окружній лікарні, в “Мурах” та ін. Ці школи переважно були однокласними і двокласними. В перших навчалися три роки, в других — чотири.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →