Передумови створення "Реального училища"

На межі ХІХ – ХХ ст. повітова Вінниця своїм статусом відповідала стратегії уряду: “…відкривати навчальні заклади в містах, що яв­ляють собою центри релігійної, духовної і громадської діяльності”. 19 листопада 1864 р. було затверджено статут реальних гімназій. Вони прирівнювалися до класичних гімназій, але курси стародавніх мов — латинська і грець­ка — були замінені на сучасні європейські мови: фран­цузьку, німецьку, англійську. Також збільшилася кількість годин на вивчення природничо-математичних наук. Реальні гімназії відкривали шлях випускникам у вищі навчальні заклади, а в практичній діяльності давали можливість стати помічниками інженерів.
У 1871 р. уряд Росії провів нову реформу школи, спрямовану на повне відокремлення класичної освіти від реальної. Згідно з цією реформою класичні гімназії повинні були залишатися закладами освіти для привілейованих, а реальні гімназії перетворювалися на реальні училища, які призначалися для “среднего сословия, которое еще не привыкло долго и много учиться”.
Навчальна програма реальних училищ будувалася на зовсім новій організаційній основі: надання учням загальної освіти і технічних знань з врахуванням практичних вимог регіону. Виходячи з місцевих потреб ре­альні училища могли мати від трьох до семи класів.
Саме з таких міркувань у квітні 1882 р. подільський губернатор відповідав вінницькому голові, який порушував клопотання про відкриття у місті гімназії: “…по составу городского населения Винницы, заключающегося большею частью из мещан и бедного чиновничества … представляется необходимым открыть в Виннице 6-тиклассное реальное училище, которое приближалось бы к действительным потребностям населения”. Губернатор тут зазначав, що в містах Кам’янці і Немирові гімназії переповнені в нижчих класах, а старші класи напівпорожні, що підтверджує його міркування.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →