Медичне забезпечення Вінниці до революції

У квітні 1915 р., коли надійшла звістка про появу холерних вібріонів в р. Прут, міська санітарна комісія, намагаючись з’ясувати ступінь чистоти води в бактеріологічному відношенні, взяла три проби: одну в колодязі по вул. Петра Могили (Свердлова), іншу – з міського водогону, третю – з Південного Бугу. Ці проби було направлено до хіміко-бактеріологічного кабінету. Наслідки дослідження були такі: в колодязі – вода чиста, у водогоні – цілком чиста, в річці – нечиста. При взятті проб і опечатуванні були також присутні міський голова і поліцмейстер.
У 1897 р. «Подольские губернские ведомости» повідомля­ли, що в губернії поширені епідемічні хвороби — дизентерія, тиф, скарлатина, дифтерія, грип та кір. Ця ж газета спові­щала, що 16,8 % хворих помирає, а процент смерт­ності серед дітей ще вищий — 17,5. Та й як могло бути інакше, коли у такому місті, як Вінниця, що нараховувало 30,5 тис. жителів, у 1897 р. було лише 8 лікарів, а на цілий повіт — всього три невеликих аптеки?
Послугами лікарів могли користуватися лише заможні верстви населення, оскільки плата за медичну допомогу була дуже високою. Як піклувалися «батьки міста» про охорону здо­ров’я простих громадян, показують бюджетні асигнування. Так, 1883 р. міська управа виділила на «лечение людей неимущих» 33 крб. 34 коп., а на знищення бродячих собак — 42 крб. 80 коп. У 1914 р. вона спромоглася витратити на медичні потреби 5 коп. на одного мешканця.
Тільки на початку XX ст. кількість лікарів та іншого медичного персоналу у Вінниці дещо збільшується. У 1910 р. в місті було, крім лікувального закладу для душевнохворих, 2 лікарні на 95 ліжок, 16 лікарів, 19 фельдшерів, 12 акушерок і повитух, 4 тих, котрі щепили віспу. Таким чином, на одного лікаря припадало понад 3 тис. чоловік. Перед Першою світовою війною місто мало: польську, єврейську, міську лікарні, військовий шпиталь, приватний заклад “лікарів-спеціалістів”. У 1911 р. почала діяти станція швидкої медичної допомоги. На виклик виїжджала карета з медичним персоналом.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →