М. Д. Леонтович

Великий вплив на розвиток музичної і хорової культури в місті на початку XX ст. мав видатний український компо­зитор М. Д. Леонтович. Після закінчення в 1899 р. Кам’янець-Подільської духовної семінарії він відмовився від духовної кар’єри і працював учителем співів у різних навчальних закладах Поділля.

У Вінниці викла­дав співи з 1902 по 1904 рік. Тут він виявив себе як невтомний організатор музичної осві­ти і популяризатор кращих зразків української класичної і народної музики серед широких кіл населення. Хор з учнів композитора користувався великим авторитетом не лише у місті, а й в усіх навколишніх повітах.
М. Д. Леонтович протягом усього свого творчого життя збирав, записував і обробляв народні пісні. Вийшовши з народу, він добре розумів його психологію, красу й силу його почуттів і все це чудово передав у сво­їх творах. Його «Збірники пісень з Поділля» відзначаю­ться високою художністю і глибоким народним змістом. Саме під час перебування М. Леонтовича у Вінниці 1903 р. в Києві виходить з друку його друга збірка пісень з Поділля.
Деякий час у Вінниці жив і працював класик української музики Яків Степовий.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →