Благоустрій та планування капітальної забудови міста

Попри зростання можливостей економіки та явний попит, у Вінниці на рубежі ХIХ — ХХ століть ще не розпочиналися заходи з благоустрою, інженерного забезпечення та послідовної капітальної забудови території. Повітовий центр являв занедбане містечко з поодинокими явищами мурованих будов, відносно комфортабельних, що з’явилися замість містечкових, головним чином на центральнiй Поштовiй вулицi. Одними з не багатьох рiшень загальномiського значення, реалiзованих на той час згiдно з генпланом мiста, були часткове розпланування Замостя та будiвництво дерев’яного мосту, мабуть, через острiв Кемпуi.
Розгортання мiстобудiвних заходiв розпочалося лише пiсля змiни поколiнь у мiсцевiй владi. В березнi 1899 р. вiнницьким мiським головою обрали Миколу Васильовича Оводова, «титулярного советника со старшинством», випускника медичного факультету унiверситету Св. Володимира, з досвiдом роботи мiського лiкаря Вiнницii.
Новообраний голова, прибiчник новiтнiх iдей, iнтересiв iнтелiгенцiї та освiченої буржуазiї, в червнi 1900 р. запросив на посаду мiського архiтектора (спочатку як експерта за сумiсництвом) цивiльного iнженера Г. Г. Артинова – молодого, але вже досвiдченого службовця Головної казарменої та будiвельної комiсiї Генерального штабу iмперiїi.
Цi подiї були визначальними навiть тому, що до 1900 р. в мiськiй управi не було посади головного архiтектора. В попереднi роки територiєю опiкувався мiський землемiр О. Г. Волков, фахiвець знаний в мiстi й архiтектурно досвiдченийi; надалi Волков працював спiльно з Артиновим, якому судилося змiнити обличчя нашого мiста.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →