Газети Вінниці до 1917 р.

Певну роль в культурному та діловому житті міста й гу­бернії відігравали газети, що виходили у Вінниці. Місцеву пресу започаткував місячник «Справочный листок Подольского общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности», який почав виходити в 1899 р. Він висвітлював питання агротехніки і найчастіше описував кращі поміщицькі маєтки.
Першою газетою в сучасному розумінні, що давала різно­бічну інформацію, була «Винницкая газета». Почала вона виходити в 1906 р., але проіснувала всього 4 місяці. Недовго­вічними виявились і її наступниці «Винницкий листок» (1907) та «Куранти» (1911). Цікавою була газета «Вин­ницкий голос», що почала виходити в березні 1912 р. Вона широко висвітлювала місцеве життя і займала негативну позицію щодо реакційної політики царського уряду. Генерал-губернатор два рази штрафував газету, а потім у 1912 р. за­крив її. Найдовше проіснувала газета «Юго-Западный край» — орган Вінницької міської думи. Вона виражала погляди партії «октябристів» і майже не висвітлювала місцевого життя. З 16 березня 1917 р. вона видавалась під назвою “Свободный голос” і вже розповідала тільки про Вінницю. Тоді ж з’явився часопис української інтелігенції “Подільська воля”. Польська громада почала видавати часописи „Zycie Polskie” та „Przeglad Rolnіczy”.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →