Розвиток фабрично-заводської промисловості

Надалі з розвитком фабрично-заводської промисловості роль кустарних майстерень у Вінниці весь час падає, хоч кустарна промисловість займала у валовій продукції міста значну питому вагу аж до початку ХХ ст.
Розвиток сільськогосподарського виробництва, пристосу­вання поміщицьких господарств до нових умов після скасування кріпосного права викликали значний попит на сільськогосподарські машини і реманент. На Поділлі значного поширення набула цукрова та інші галузі промисловості, безпосередньо пов’язані з переробкою сільськогосподарських продуктів та сировини. Цукрова промисловість стала провідною в губернії. За кількістю цукрових заводів і виробленої ними продукції Подільська губернія займала перше місце в Росії. Все це не могло не позначитися на промисловому розвиткові Вінниці.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →