Ранній залізний період VII ст. до н. е

Найбільш ґрунтовні археологічні дослідження старожитностей раннього залізного віку були проведені за 6 км на південь від Вінниці, поблизу Тютьок. Тут у 1972 – 74 рр. розкопали курганно-могильний комплекс VII ст. до н. е. У трьох невеликих (висота 0,5-1 м, діаметр 6-20 м) курганах виявлено 15 поховань з тюльпаноподібними посудинами, орнаментованими під вінцями “перлинами”, фрагментами чорного лощеного посуду із заглибленим і заповненим білою пастою геометричним візерунком, напівсферичними мисками, опуклобокими горщиками та іншими предметами (глиняними пряслицями, котушками, бронзовими і кістяними бусами, крем’яними ножами тощо) i (Рис. 6). Особливістю даної пам’ятки є те, що у виявленому археологічному матеріалі простежуються ранньоскіфські риси як середньодніпровської (тясминської) локальної групи, так і власне східноподільськоїii. Це не випадково, адже саме на початку VII ст. до н. е. у лісостепову зону правобережжя України почали жваво проникати скіфи-кочівники, які на кінець VI – початок V ст. до н. е. остаточно підкорили місцеві племенаiii. У зв’язку із загрозою вторгнення степовиків старі поселення укріплювали земляними валами та ровами. Як доводять сучасні археологічні дослідження, так виникло велике Немирівське городищеiv й активізувалося будівництво середніх та малих городищ на вигідних у географічному плані берегах Південного Бугу в районі Вінниці.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →