Особливості Віницького замку та міста періоду литовського панування

Будівельні особливості замку та міста періоду литовського панування, їх планувальна структура в основному повторювали відповідні риси давньоруських градів. За люстраціями вінницького замку 1545 та 1552 рр., спираючись на наявне дотепер розпланування Старого міста, свідчення старожилів та назви мiсцин21, можна реконструювати в загальних рисах Вінницю XVI ст. (див. малюнки 2, 3). Перш за все, це вже не “город у Вєнiци” (1471), але “замок Веница над рекою Богом, на каменной горе, долей нижели от сорока лет роблен, а сего году (1552 — С. Ц.) в осени подкреплен, за старыми стенами обведено плотом лозовым и дубовым колием. Между плоту того и стены толсто, на локоть, насыпано землею и облеплено плот з надворна глиною… Городен 30, веж 5, побочное стрельбы з веж тых нет жодное, и окна тесны… У воротах перед вежею почата знову башта с протеса дубового…» В замку, що займав ділянку бл. 24 саж. (51 м) на 20,25 саж. (43,2 м), були також 20 міщанських і зем’янських льохів, церква, світлиця, гридня (мабуть, гарнізонна казарма; гридень — воїн з князівської варти), зем’янськi кліті, кухня, пивниця. Поза стінами замку розміщувалися ще декілька допоміжних будівель — стайня, кухня, “чорна iзба”. Вони перебували під захистом зовнішнього замкового частоколу (або острогу — валу з огорожею), який тягнувся вiд нижнiх ворiт — на гать, що при млинi на Бугу, — до ворiт верхнiх. Ця горiшня, або напольна, призамкова територія виходила на дерев’яне “мєсто”, розплановане за давньоруською традицiєю, тобто — вулицями й садибами нещiльно, залежно вiд рельєфу, з утворенням обов’язкових “прозорiв”, необхiдних для оборони, огляду церков-домiнант (їх було 5) та протипожежної безпеки. Зовнi мiсто захищав острог, в якому були принаймнi однi ворота — Брацлавськi, що виходили на оборонний майдан — Царину (нинi пл. 8 Березня; судячи з назви, майдан безпосередньо межував з рiллею).

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →