Вінниця наприкінці 18 століття

1793 рік ознаменував початок нової епохи в історії Правобережної України. За другим поділом Польщі край відійшов під скіпетр російської імператриці. Двоголовий російський орел зайняв місце одноголового польського. Одночасно з приєднанням українських земель між Дніпром та Збручем російський уряд почав встановлювати власні порядки. На новоприєднаних українських та білоруських землях створено Мінське генерал-губернаторство у складі трьох губерній – Мінської, Ізяславської та Брацлавської. Вінниця стає адміністративним центром останньої. У місті в будівлях колишнього єзуїтського монастиря розмістилася резиденція губернатора Ф. Ф. Берхмана та губернських присутніх місць, сам же губернатор мешкав у П’ятничанах в палаці гр. Грохольського. Між іншим, Берхман був лютеранином, а тому разом з ним до Вінниці прибув лютеранський пастор Йоганн-Христофор Рейзнер.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →