Урочисте відкриття Вінницької російської гімназії 1832 р.

Урочисте відкриття Вінницької російської гімназії відбулося 6 грудня 1832 р.1 Ф. Я. Телешев по тому поїхав у Кам’янець-Подільський, а директором у Вінницю призначено чиновника 6-го класу Гаврила Фовицького, випускника Петербурзької духовної академії. Педагогічного досвіду він не мав — служив канцеляристом у різних військових канцеляріях.
З опису гімназії, складеного на час її закриття у 1832 р., видно, що гімназійні приміщення були обнесені цегляною стіною у вигляді чотирикутника, причому західна стіна відмежовувала навчальний заклад від домініканського монастиря. До цієї стіни були прибудовані два флігелі, в яких поміщалися класи гімназії, повітове та парафіяльне училища. По двох кутах зазначеного муру височіли вежі: одна з них (зі східного боку) загрожувала падінням, так само й стіна з південного і східного боків мала в багатьох місцях великі тріщини.
Каталог бібліотеки Подільської гімназії, складений напередодні її закриття, подає 1859 заголовків книг. У ньому фігурують понад десяток книг ХVІ ст., до сотні – ХVІІ, інші – ХVІІІ і ХІХ. Абсолютна більшість книг – латино- та польськомовні, лише незначна їх частина російські, видані уже після 1793 р.
У 1834 — 35 навчальному році директором Вінницької гімназії був Фовицький, працювали учителі: інспектор і учитель математики – Рабоконов, російської словесності – Яковлєв, історії – Авер’янов, латинської мови – Гржесецький, математики – Ординець, православний законоучитель – Адіясевич, католицький законоучитель – Копровський, російської граматики і географії – Баталін, французької мови – Менґлет, німецької мови – Прен, малювання і каліграфії –Моравський.
У жовтні 1839 р. директором гімназії призначено уже згадуваного вище учителя російської словесності, випускника Харківського університету А. О. Яковлєва.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →