Судова реформа

Разом зі зміною територіального устрою, з 1 травня 1797 р. на Правобережній Україні було проведено й судову реформу. Згідно з указом Сенату від 15 січня (ст. ст.) 1797 р. на території Правобережної України скасовувалися установи, відкриті у 1796 р. відповідно до імперських “Установлення про губернії” та “Міського положення”, а натомість на повітовому рівні запроваджувалися підкоморські, земські суди, а в містах – магістрати, за зразком тих, що діяли за часів Речі Посполитої, однак зі значними відмінностями. Так, магістрат, хоч і діяв у цивільній сфері відповідно до Маґдебурзького права, очолювався президентом, але уже не поділявся на раду, лаву і ґміну. Замість них у президента під рукою було шість ратманів (радних) й усі справи вирішувалися колегіально. Президент таким чином очолював і міське самоврядування і суд. Євреї брали участь в діяльності магістрату, обираючи своїх представників на посади ратманів. Президентом новобраного магістрату став його старожил Андрій Сквирський, а членами, зокрема, були обрані лікар Яків Постоловський та аптекар Богуміл Ґурж.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →