Ремісники та цехи

Впродовж описуваного в цьому розділі періоду провідну роль у виробництві предметів широкого вжитку та в наданні різноманітних послуг у місті відігравали цехові корпорації ремісників та окремі підприємці. Камеральний опис м. Вінниці кінця ХVІІІ ст. констатує наявність цехів: кравецького, шевського, ткацького, кушнірського, ковальського. Тут зазначено лише найчисельніші корпорації. Насправді ж їх було значно більше. Матеріали ревізійного перепису населення 1795 р. подають такі дані про кількість ремісників у місті, зокрема: годинникарів – 2 сім’ї, срібників – 8, шмуклерів (позументників або галунників) – 6, столярів – 2, кравців – 58, живописців – 3, ткачів – 2, шевців – 27, кушнірів – 4, слюсарів – 3, склярів – 4, пекарів – 22, бондарів – 2, м’ясників – 12, воскобійників – 3, пивоварів – 2, теслярів – 4, мулярів – 4, коновал – 1, лимарів – 2, ковалів – 2, виробник пудри і крохмалю – 1, цегельник – 1.1 Документ засвідчує і той факт, що ремеслом займалися у місті не тільки міщани, але й чиншова шляхта, якої особливо багато мешкало на поєзуїтській юридиці та землях діючих монастирів. У 1805 р. в місті нараховувалося 243 сім’ї цехових, річний прибуток яких становив 6075 руб.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →