Реформа системи народної освіти в Російській імперії

У перше десятиріччя ХІХ ст. в Російській імперії відбулася реформа системи народної освіти, пов’язана з ім’ям графа Завадовського. Не залишилися осторонь перетворень і представники польської інтеліґенції західних реґіонів країни. Стараннями графа Тадея Чацького та його сподвижників у 1803 р. було затверджено статут Віленського університету й утворено однойменний навчальний округ, якому підпорядковувалися усі нижчі та середні навчальні заклади, що розташовувалися на приєднаних від Речі Посполитої землях. Відповідно до затвердженого Олександром І Статуту Віленського університету в навчальному окрузі мало бути відкрито по 1 гімназії на кожну губернію і по 1 повітовому училищу на повіт, а також необхідну кількість парафіяльних училищ. Самого Чацького призначено пожиттєвим візитатором шкіл у трьох губерніях Правобережної України. Відкриття гімназії в Подільській губернії затягнулося на невизначений час. Вона мала б з’явитися в губернському центрі – Кам’янці-Подільському, однак сам Чацький волів мати її у Вінниці. Відтак Вінницькій школі надано права Подільської гімназії. У 1813 р. Чацький помер, а невдовзі по ньому помер і ректор Вінницької школи Добржанський. Справа з відкриттям гімназії перейшла безпосередньо до керівництва університету. Директором гімназії призначено ксьондза Міхала Мацєйовського, ченця ордену піярів, колишнього директора гімназії в Білостоку. Новий керівник урочисто відкрив гімназію 27 вересня 1814 р., причому виголосив промову на польській мові.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →