Початок панування Російської імперії

Відразу запровадити на нових територіях загальноімперські порядки було неможливо. Підготовчий період розтягнувся до 1796 р. В цей час при канцелярії губернатора діяли три спеціальних комісії, які й займалися здійсненням необхідних підготовчих робіт (збиранням та обробкою статистичних даних про населення краю, економіку та природні багатства). До найбільших здобутків підготовчого періоду слід віднести проведення повного перепису населення, між іншим, першого на Правобережжі, поділ краю на нові адміністративно-територіальні одиниці – губернії та повіти, зняття на карти населених пунктів та нових територіальних утворень, їх статистичний опис. Тим часом продовжували роботу усі польські судово-адміністративні установи, які існували до 1791 р., тобто часу проголошення т. зв. Чотирирічним Сеймом Речі Посполитої Конституції 3-го травня, й були відновлені 1792 р. Торговицькою конфедерацією. У Вінниці діяли шляхетські суди: ґродський та земський, міський магістрат, старостинський посередницький суд. Збереглася документальна згадка про те, що у 1794 р. при ґродському суді катом був якийсь Шидловський. По закритті зазначеного суду у 1796 р. його підпорядкували вінницькому городничому. Персональний склад магістрату обрано ще в грудні 1790 р. й затверджено на посадах від імені вінницького старости Понятовського посередницьким суддею Зарчинським. Президентом його був Андрій Сквирський, а війтом – Дем’ян Щербацький.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →