Перший генеральний план мiста 1939 р.

Разом з тим, саме рубежем XVIIIХIХ ст. датуються першi, збереженi донинi, мурованi житловi будiвлi архiтектури класицизму, в тектонiчних рiшеннях яких застосовано тосканський ордер або варiацiї на його тему з деякими спрощеннями. Зразком є будинок кінця XVIII ст. на розі вул. Кропивницького (дім, в якому свого часу народився художник Н. Альтман).
Поштовхом до впорядкування забудови за принципами класицизму та початком управлiння мiстобудiвним розвитком Вiнницi варто вважати перший генеральний план нашого мiста, розроблення якого датовано 1839 р.i Завдяки класицистичним рішенням генплану почали формуватися сучаснi вулицi. Важливим досягненням було також загальне планувальне поєднання мiста, до цiлiсного формування якого вперше застосували управлiнськi важелi.
Характер економiчних вiдносин, на тлi адмiнiстративного впливу царської влади на забудову, в мiстах тогочасної провiнцiї мiстив явнi ознаки капiталiзму, якому вже починали заважати феодальнi пережитки iмперiї.
1852 року у Вiнницi працює 15 цегелень, але на 10-тисячне мiсто iз 1427 будинкiв – лише 23 кам’яних, i це при тому, що крамниць рахувалося 136ii.
Примiтним на той час явищем поєднання соцiально-економiчного анахронiзму з вишуканiстю нової архiтектури стала п’ятничанська садиба Грохольських. Бл. 1831 р. в цьому помiстi паркобудiвничим Дiонiсiєм Мак-Клером був закладений новий, пейзажний або «англiйський», парк, а також дещо реконструйовано припалацову частину регулярного парку (нинi комплекс «Садиба у П’ятничанах» охороняється серед пам’яток України нацiонального значення). Романтичнi засоби декоративного садiвництва й архiтектури палацiв ставали популярнi серед старої аристократiї, вiддзеркалюючи своєрiдний декаданс в панiвних колах, що належали до загиблої Речi Посполитої та розпочали службу царатовi. Але в архiтектурi мiст царської провiнцiї романтизм довго не знаходив культурного й економiчного пiдгрунтя. Дух iмперiї залишався надто холодним аж до часiв Олександра II Визволителя; iдеологiчнi настанови, зокрема релiгiйнi, виключали також розвиток традицiйної стилiстики: синодальним указом 1803 р. були забороненi храми в «малороссийском вкусе»

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →