Переведення Подільської гімназії до Кам’янця-Подільського

25 жовтня 1831 р. товаришем Міністра народної освіти було затверджено на посаді директора училищ Подільської губернії Федора Телешева, колишнього директора Динабурзької гімназії.
Навчальний процес у гімназії було припинено 16 грудня 1831 р. з причини холери та заворушень у краї. В подальшому лише відбувалися регулярні засідання педагогічної ради.
Відповідно до подання попечителя Харківського навчального округу царським указом у жовтні 1832 р. ухвалено рішення про переведення Подільської гімназії з Вінниці до Кам’янця-Подільського, ліквідацію Кам’янецького повітового училища та заснування у Вінниці іншої гімназії, другої в губернії, у зв’язку з тим, що губернське місто розташоване на одному краю губернії, а Вінниця – на протилежному. В нововідкритих гімназіях мали діяти навчальні програми за Статутом російських навчальних закладів 1828 р. Польська мова виключалася з числа обов’язкових дисциплін. Ліквідовувалися також усі інші навчальні заклади, що існували в межах Віленського навчального округу. Разом з тим парафіяльні училища дозволено відкривати тільки при православних парафіях.
Останнє, надзвичайне, засідання педагогічної ради Подільської гімназії відбулося 30 листопада 1832 р. На ньому заслухано питання про переведення Подільської гімназії до Кам’янця-Подільського і відкриття у Вінниці іншої.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →