Адміністративно-територіальну реформа

По смерті Катерини ІІ восени 1796 р. престол посів Павло І. Він відразу ж почав усувати з провідних державних посад фаворитів своєї матері, а також осіб, наближених до них. У цьому контексті здійснено адміністративно-територіальну реформу, яка по суті нічого не міняла, але під її приводом позбулися посад багато генерал-губернаторів, в т. ч. і мінський — Т. І. Тутолмін. 12 грудня (ст. ст.) 1796 р. Павло І своїм указом наказав створити з “колишньої Польської України, Волині і Поділля ”, тобто з Брацлавського, Волинського і Подільського намісництв, дві губернії – Волинську і Подільську, а також виділити відповідну частину території для створення Київської. Таким чином, уся суть реформи полягала в незначному збільшенні розмірів територіальних утворень. Замість посади мінського генерал-губернатора встановлено посаду військового губернатора м. Кам’янця-Подільського. Старі адміністративні та судові установи продовжували діяти до 30 квітня 1797 р. Ліквідація Брацлавського намісництва мала великі негативні наслідки для Вінниці. Місто на довгий час стало рядовим повітовим центром Подільської губернії, через що загальмувався розвиток промисловості, торгівлі, культури тощо.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →