Націнальний склад вінницької громади у ХV-XVІ ст.

Протягом наступного століття однонаціональний склад вінницької громади майже не змінився. Це стосується й місцевих старост. Від кінця ХV ст. і до 1569 р. вінницьке староство не надавалося іноземцям (окрім московита С. Пронського). Цю посаду обіймали волинські магнати-українці: кн. Костянтин Острозький (1491—1529 рр.; з 1517 р. передав управління кн. Роману Сангушку); кн. Ілля Острозький (1529—1541 рр.), кн. Федір Сангушко (1542—1550 рр.) та кн. Богуш Корецький (1550—1579 рр.).11
Протягом 1545—1552 рр. на Брацлавщині та у Вінниці зокрема простежується імміграція з Київщини, Московської держави, Балкан. Однак більшість людності походило з північно-західних земель Великого князівства Литовського та Польщі. Причиною цьому слугувало погіршення юридичного стану селян на цих землях із другої чверті ХVІ ст., а саме — існування кріпаччини.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →