Міська влада ХVІІ ст.

Новий статус міста засвідчив його існування як юридичного організму тогочасного європейського зразка. Міщанську громаду очолив міський уряд. Він складався з війта та бурмистрів (членів міської ради — магістрату). Міська влада на той час була гарантом громадського самоврядування. Вона реально відстоювала права городян у вирішенні адміністративно-господарчих та судових питань.
У міському уряді була також така важлива посада як писар. Із нині вцілілих урядницьких книг 40-х рр. ХVІІ ст., що зберігаються у Центральному Державному історичному архіві України у м. Києві, дізнаємось про особливості вінницького тогочасного справочинства. Книги велися староукраїнською мовою. Вони містять у собі відомості переважно про межові справи. Вів записи гродський писар Петро Домбровський. Правдоподібно, що він походив із однієї з українських родин гербу Домброва. Відомо, що Домбровські мешкали тоді на Берестейщині та Волині. Таке прізвище носила також і дрібна овруцька шляхта.13
Важливим урядовцем, як зазначав В. Отамановський, був «майстер справедливості», тобто кат, і коли його з міським мечем і приладами для катування запозичали інші міста, магістрат вимагав завжди замість нього не менше двох значних осіб.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →