Герб та печатка Вінниці 1640 р.

Фактично до Хмельниччини вінницька міська громада зберігала домінуюче становище. Це проглядалося у відстороненні протегованих старостою поляків від вирішення питань міського життя.
У 1640 р. місто отримало ще одне право: на міський герб і печатку. Отже, за герб міста було визнано малюнок із двох навхрест покладених шабель та гачків. Детально вивчав походження цієї емблеми історик Юрій Савчук. Він вбачав найбільш подібні зображення міського атрибуту в польських родових гербах “Юньчик” та “Юраха”. Один із них являв собою два гачки, а інший — якір. Ймовірно, аргументує дослідник, польський король, зважаючи на розташування міста над річкою, реальну небезпеку татарських нападів, і ствердив герб Вінниці на основі емблеми “Юньчика”, доповненого схрещеними шаблями на згадку про завзяття й мужність городян.14 Разом з тим, геральдичні родові знаки саме на прикладі Вінниці являють відтворення „дерева роду”, або „жінки дерева” — архаїчного символу, що сягає індоєвропейської спільності та античності.

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →